Kontakt: Wehrführung Jan Daugardt Auf der Schanze 7 24643 Struvenhütten 0160 6319033 j_daugardt@freenet.de Stellvertreter Matthias Möller Auf der Schanze 11 24643 Struvenhütten 0151 14066642 moeller.mattias@web.de
Freiwillige Feuerwehr  Struvenhütten Löschgruppe Hüttblek
Freiwillige Feuerwehr  Struvenhütten Ortswehr Hüttblek
Freiwillige Feuerwehr  Struvenhütten Löschgruppe Hüttblek